Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Ochrana osobných údajov

PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
GDPR - Zásady spracovania osobných údajov:
Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné
údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov,
zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).
Kto je správca?
Sme spoločnosť SLOWIN Bratislava, spol. s r. o. IČO: 35797380, so sídlom Pri Šajbách 12, 831 06
Bratislava zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. s.r.o. vložka č.: 22609/B,
ktorá prevádzkuje webovú stránku slowin.sk
Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za
akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú
pomáhať.
Kontaktné údaje
Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 031 5625
377 a pýtajte si k telefónu: Ing. Duroň František alebo na e-mail: slowin@slowin.sk
Prehlasujeme
Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované
platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
- Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to
predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu
- Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných
údajov
- umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o
ochrane osobných údajov a GDPR
Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto
účelov):
● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail,meno, fakturačná adresa,
adresa dodania, telefónne číslo nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy – expedovaniu objednávky
● vedenie účtovníctva - Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme,
aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
● marketing - zasielanie newsletterov: Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v emailoch
a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie
obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne
predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od
udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom
zaslanom e-maile.
● pokročilý marketing na základe súhlasu - Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme posielať inšpiráciu
a ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku,
a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom
našich kontaktných údajov.
Cookies
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a
z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie
webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme
ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky
možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete
na svojom počítači zakázať.
Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú
stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné.
Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré
zamedzujú zneužitie, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, najmä: mena, adresy, emailovej
adresy, fakturačnej adresy, adresy dodania.
 log prístupu k osobným údajom (každý prístup administrátora na stránku obsahujúcu osobné údaje je
zaznamenaný),
 zabezpečujeme prihlásenie do administračného rozhrania cez tzv. two-factor authentication
 šifrujeme databázové zálohy
 používame tzv. double opt-in pre zápis do newslettra (pre zapísanie musíte potvrdiť zápis kliknutím na
link v e-maile, ktorý je vám obratom odoslaný).
 Naše riešenia hosťujeme na Google Cloud. O tom, ako rieši tento poskytovateľ GDPR si môžete
prečítať tu: https://cloud.google.com/security/gdpr/
 Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://; online nákup prebieha cez
zabezpečené platobné brány a údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch
heslom a šifrovaním.
 osobné údaje v listinnej podobe sú odložené v uzamknutej skrinke, v budove s bezpečnostným zámkom
 Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí a snažíme sa z plných síl uchovať vaše osobné
údaje chránené. Ak by aj napriek našej snahe vzniklo podozrenie z úniku dát budeme do 72 hodín od
zistenia informovať dozorný orgán v oblasti ochrany osobných údajov v SR - s Úrad na ochranu
osobných údajov.
Odovzdanie osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych
spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií
spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.
Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:
- Facebook
- Google
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a
skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere, budeme na spracovateľa
klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovanie ako na seba.
Odovzdávanie dát mimo Európskej únie
Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú primeranú úroveň ochrany
na základe rozhodnutia Európskej komisie.
Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť,
prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: slowin@slowin.sk
- Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania
osobných údajov.
- Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme údaje v zákonnej lehote
o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
- Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo
na doplnenie a zmenu osobných údajov.
- Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše
nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať
alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov
spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných
oznámení.)
- Právo na prenosnosť - Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému,
budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie
dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.
- Právo na výmaz (byť zabudnutý) - Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý).
Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky
vaše osobné údaje od seba / zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh.
Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme potrebujeme 30 dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové
doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie
sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.
- Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov - Ak máte pocit, že s vašimi údajmi
nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na
ochranu osobných údajov. Budeme moc radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby
sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.
- Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení - E-maily s inšpiráciou, blogmi,
článkami, súťažami, organizovaní webinárov, či novými produktami a službami vám zasielame ak ste náš
zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.
Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete
ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu ktorý sa nachádza v každom zaslanom emailu
naspodu v pätičke emailu.
Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné
údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých
zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení
záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane.
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúce Ochranu
osobných údajov.

Prečo nakúpiť práve u nás?

300 000 vín skladom Klimatizovaný sklad
25 rokov na trhu Váš spoľahlivý dovozca vín
Doprava zadarmo Naše autá, naši vodiči

Romantika doma ako na vinici vďaka SLOWIN BRATISLAVA

Ochutnajte niektoré z našich starostlivo vybraných vín. Vyberali sme pre vás vína biele, červené, ružové i šumivé z rôznych oblastí Európy, ale aj Nového sveta.

Dnes u nás ľahko podľa vlastností, výrobcu či lokácie vinárstva vyberiete z viac ako tisíc druhov fliaš. Nebojte sa vybrať víno aj podľa druhu či odrody. U nás nájdete aj skvelé portské vína, ktoré vás pohladia pri rodinných príležitostiach.

Vína podľa krajiny / Vína podľa cukrnatosti

 
 
 
 

Spoločnosť Slowin Bratislava pôsobí na slovenskom trhu od roku 1996.

Spolupráca s renomovanými odborníkmi, súčasne s poskytovaním školení pre personál gastro zariadení, spoluorganizovaním odborných degustácií a poskytovaním poradenského servisu, je samozrejmou  službou pre našich klientov.

Naše najlepšie vína

Odborné poradenstvo
Potrebujete poradiť s výberom? Neváhajte sa opýtať
Potrebujete poradiť s výberom? Neváhajte sa opýtať
PO-PI medzi 8:00 - 16:00
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk